| دوشنبه، 29 شهریور 1400
نگاه ایران/ پویا درگاهی: علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از روز گذشته با هدف شرکت در همایش بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو و بازدید از چند پروژه در رشت حضور پیدا کرده از خانه میرزا کوچک خان و مزار این چهره مبارز هم بازدید کرد. همایش بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو از سوی مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان، خانه فرهنگ گیلان و با همکاری استانداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ، شهرداری و شورای اسلامی شهر برگزار شد. وزیر ارشاد رشت (20) وزیر ارشاد رشت (23) وزیر ارشاد رشت (32) وزیر ارشاد رشت (21) وزیر ارشاد رشت (24) وزیر ارشاد رشت (26) وزیر ارشاد رشت (31) وزیر ارشاد رشت (30) وزیر ارشاد رشت (25) وزیر ارشاد رشت (29) وزیر ارشاد رشت (22) وزیر ارشاد رشت (27) وزیر ارشاد رشت (28)   DCIM100GOPROGOPR6229. وزیر ارشاد رشت (2) وزیر ارشاد رشت (3) وزیر ارشاد رشت (4) وزیر ارشاد رشت (6) وزیر ارشاد رشت (7) وزیر ارشاد رشت (8) وزیر ارشاد رشت (9) وزیر ارشاد رشت (10) وزیر ارشاد رشت (11) وزیر ارشاد رشت (12) وزیر ارشاد رشت (13) وزیر ارشاد رشت (15) وزیر ارشاد رشت (16) وزیر ارشاد رشت (17) وزیر ارشاد رشت (18)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code