| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران/مریم رجبی: جلسه صد و بیست چهارم شورای شهر رشت عصر امروز با حضور اعضای شورای شهر رشت برگزار شد. جلسه روز یکشنبه شورای شهر چند ناطق داشت؛ رضا موسوی روزان، فاطمه شیرزاد، فرهاد شوقی، امیرحسین علوی ،مسعود کاظمی و فرانک پیشگر درباره موضوعات مختلف به ایراد نطق پرداختند. فرانک پیشگر عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت در نطق خود با اشاره به وضعیت فاجعه بار زباله های سراوان خواستار توجه مدیران امر به این موضوع شد. این عضو شورای شهر با بیان اینکه در گذشته به مصوبه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در شورای اسلامی شهر توجه نشده است گفت این بی توجهی ها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. پیشگر در ادامه اظهارات خود خواستار توجه شهردار رشت به مصوبات شورا شد و گفت اگر قرار است شهردار به مصوبات شورا توجه نکند باید به او تذکر داده شود.   جلسه شورا 13 ذی (1) جلسه شورا 13 ذی (2) جلسه شورا 13 ذی (3) جلسه شورا 13 ذی (4) جلسه شورا 13 ذی (6) جلسه شورا 13 ذی (7) جلسه شورا 13 ذی (8) جلسه شورا 13 ذی (9) جلسه شورا 13 ذی (10) جلسه شورا 13 ذی (11) جلسه شورا 13 ذی (12) جلسه شورا 13 ذی (13) جلسه شورا 13 ذی (14) جلسه شورا 13 ذی (15) جلسه شورا 13 ذی (16) جلسه شورا 13 ذی (17) جلسه شورا 13 ذی (18)   جلسه شورا 13 ذی (19)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code