| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران/ گروه اجتماعی : فرزاد جوان رشتی پس از تحمل ۱۲ سال زندان در آستانه اعدام قرار گرفته است . او که در عنفوان جوانی و در شرایط بد معیشتی و محرومیت به سر می برده و نان آور مادر و پدر پیر خود بود برای پس گرفتن طلب خود که مدتها قبل قرض داده بود، وارد ماجرایی شد که اینک سرنوشتش را به دلهای رحیم و دستان یاری رسان هموطنان و همشهری ها گره زده است . شرایطی که برای هریک از اهالی این شهر و کشور قابل وقوع بوده و هست. در این روزها و ایام به سر رسیدن زمان قانونی انتظار برای اجرای حکم قصاص با پادرمیانی خیرین و یاری شعبه اجرای احکام کیفری رشت، اولیای دم در قبال دریافت دیه تمایل به رضایت داده و قصد چشم پوشی از گناه این جوان را دارند. اما هم اینک مانعی بزرگ بر سر راه این جوان، وی را بین مرگ و زندگی قرار داده است و آن تامین مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای پرداخت دیه و نجات از قصاص است. هم اینک این جوان نادم که همه دوران طلایی زندگی اش را پشت میله های زندان سپری کرده چشم به همت و مدد مردم و همشهریان عزیز دارد. تا در روزهای باقیمانده از زندگی پدر و مادر سالخورده خود به کمک و دستگیری آنان بشتابد. نیکوکارانی که قصد انجام کمک به این جوان و خانواده دردمند اش را دارند می توانند با پرداخت مبالغ و وجوه هرچند اندک خود به شماره حساب ۰۳۵۷۹۵۱۷۳۰۰۰۸ یا شماره کارت 6037997489953969 بانک ملی و بنام ولی دم ، مقدمات آزادی او و شادی خانواده اش را فراهم آورند. لازم به ذکر است که این حساب با دستور مقام محترم قضایی افتتاح و تحت نظارت قوه قضاییه می باشد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code