| شنبه، 04 بهمن 1399
نگاه ایران: سید حمید حسینی در بازدید های دوره ای از کانون اصلاح و تربیت و زندان لنگرود بر ارتقاء توانمندی ، توسعه فرهنگی و ساخت الگوی مناسب در سنجش توانمند سازی مددجویان تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای گیلان بهمراه روسای ستادی از مجمومه کانون اصلاح و تربیت استان و زندان زنان رشت و زندان لنگرود بازدید کرد سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان، اولویتهای دهگانه سازمان را به منظور پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده زندانهای گیلان موثر و مفید دانست وی روند توسعه در زندانها را پیش نیاز انگیزش عنوان داشت و افزود ، مستلزم ان  نقش آفرینی علمی و عملی توسط کارکنان در بالا بردن بهره وری صحیح و مناسب برای ایجاد یک هم افزایی موثر در رشد و تعالی اهداف سازمانی است. مدیر کل زندانهای گیلان ، ایجاد یک تیم منسجم و شاداب را در اثر بخش بودن حوزه های مختلف زندانبانی یک امر ضروری دانست و گفت : توسعه در هم افزایی با برگزاری برنامه های مشارکتی اثر بخش تر خواهد بود و این خود زمینه مناسبی برای پیشبرد اهداف سازمانی در تمامی زمینه هاست. سید حمید حسینی همچنین توسعه فرهنگی  و ساخت الگوی مناسب در سنجش توانمند سازی مددجویان با بهره گیری از دانش و علم نوین زندانبانی را مهم برشمرد و افزود : با الگویی چون نیاز سنجی میتوان مسایل و مشکلات را شناسایی و سپس ارزیابی دقیق تا نسبت به رسالت سازمانی فائق آییم. وی در پایان نیاز به آموزش را  در تحلیل نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار سازمان  یکی از مواردی دانست که باید به آن توجه ویژه شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code