| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: با حکم محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت آقایان علی مقصودی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه چهار و بابک رمضانی به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت منصوب شدند . به گزارش روابط عمومی شهرداری رشت، در این احکام آمده است : جناب آقای علی مقصودی سلام علیکم با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " سرپرست شهرداری منطقه چهار " منصوب می گردید. امید است با در نظر گرفتن تعهد و توانمندی های خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بستر های لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت ، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید . جناب آقای بابک رمضانی سلام علیکم با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی " منصوب می گردید. امید است با در نظر گرفتن تعهد و توانمندی های خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بستر های لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت ، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید .  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code