| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: اولیای دم مرد جوانی که در خانه اش کشته شده بود سرانجام توانستند ۵۰ نفر از بستگان نسبی خود را برای برگزاری مراسم قسامه و اثبات گناهکاری عروسشان به دادگاه معرفی کنند. به گزارش رکنا دوم فروردین ماه سال 94 سجاد 30 ساله در خانه اش در محله نعمت آباد کشته شد. همسر وی به نام طاهره به ماموران گفت: وقتی من و شوهرم با هم درگیر شدیم او با چاقو به سینه اش زد و خودکشی کرد. گزارش پزشکی قانونی که اعلام کرده مرد جوان بر اثر اصابت تیغه چاقو از سوی یک نفر دیگر به قتل رسیده است پرونده را وارد مرحله تازه ای کرد و طاهره به اتهام قتل بازداشت شد. وی در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و مادر شوهرش برای وی حکم قصاص خواست. در آن جلسه زن جوان گفت: من و سجاد 8سال قبل در شهرستان با هم ازدواج کردیم و برای زندگی به تهران آمدیم. چون بچه دار نمی شدیم خانواده سجاد در زندگی مان دخالت می کردند وخیلی اوقات باعث درگیری بین ما می شدند. سجاد مدتی بود معتاد و عصبی شده بود. چون روز ششم عید جشن عروسی برادر زاده ام بود، از سجاد خواستم تا برای شرکت در جشن عروسی به شهرستان برویم اما او بهانه گیری کرد و سر همین موضوع با هم درگیر شدیم. دعوا تا نیمه شب ادامه داشت و به کتک کاری هم کشیده شد. صبح وقتی از خواب بیدار شدم برای خرید بیرون ر فتم تا وسایل صبحانه را آماده کنم. وی ادامه داد: اما وقتی برگشتم و سجاد فهمید برای صبحانه کره نخریده ام بار دیگر بهانه گیری را از سر گرفت.اوحال طبیعی نداشت که به آشپزخانه رفت و یک کارد به دست گرفت و به سینه اش زد. من چاقو را از سینه اش بیرون کشیدم و با داد و فریاد همسایه ها را خبر کردم . با دفاعیات این زن قضات دادگاه طاهره را به قصاص محکوم کردند.اما این حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد. به این ترتیب پرونده بار تحت رسیدگی قرار گرفت. سرانجام قضات دادگاه پس از مشورت این پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری قسامه دادند. قرار بود اولیای دم 50 نفر از بستگان نسبی خود را برای اثبات گناهکاری طاهره به دادگاه معرفی کردند اما توانستند 46نفر را به دادگاه معرفی کنند.به این ترتیب از دادگاه مهلت گرفتند. انها دیروز 4نفر دیگر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کردند تا تعداد قسم ها به 50 نفر رسید. با اتمام برگزاری مراسم قسامه قضات دادگاه آن را پذیرفتند و قرار شد طاهره در جلسه بعدی دادگاه آخرین دفاعش را مطرح و قضات برای وی حکم صادر کند. طبق قانون چنانچه اولیا دم بتوانند مراسم قسامه را برگزار کنند برای متهم پرونده، حکم قصاص صادر خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code