| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران/ سامان حسینی نوید کارشناس ارشد روابط بین الملل آنچه امروزه می تواند تاکیدی بر مشروعیت حضور احزاب در جامعه داشته و تشویق گر نقش موثر آنان به عنوان ابزاری دموکراتیک گردد ، تطابق حقیقی خواسته های چنین تشکل هایی در مقایسه با مطالبات حقیقی و واقعی ملت است. پایین آوردن سطح مطالبات حزبی در حد عزل و نصب های مدیران و مسئولین دولتی ، می تواند سنگ بنا و آغاز گر ایجاد تنش و اختلافات بین حتی جریان های سیاسی همسو گشته و موجبات تنزل و شانیت جایگاه احزاب را فراهم نماید . قرار گرفتن در چنین مسیری ضمن جلوگیری از نقش آفرینی مقتدرانه ی احزاب و هدر رفت پتانسیل های موجود، آنان را از رسیدن و پرداختن به مسائل کلی تر غافل نموده و درگیر مسائل حاشیه ای و کم اهمیت می نماید . بنابراین الزامیست و انتظار می رود سطح مطالبات حزبی از چه کسی ؟ ( یکی بود ، یکی نبود ) یک گام به جلو نهاده و نظارت بر عملکرد دولت و مسئولین ، بر اساس خروجی یکایک سازمانها مورد تحلیل و بررسی نخبگان حزبی و سیاسی قرار گرفته و ضمن مخالفت خویش از دخالت سایر قوا ، خصوصا قوه مقننه در جریان عزل و نصب های دولتی و تحت فشار برخی نمایندگان ، هشدار لازم را به جهت مداخلات غیر قانونی قوا و عدم توجه به وظایف قانونی ایشان اعلام دارند. ارزیابی عملکرد سیستم های سازمانی و بررسی نتایج حاصله از آن و مطابقت خروجی ها با اهداف و استانداردهای لازم ، بطور حتم خواهد توانست نشان دهنده ی کارآمدی و یا عدم کار آمدی مدیران بوده و نقد خروجی های نامطلوب دستگاه ها ، هشداریست به دولت ها در پرهیز استفاده از مسئولان ناکارآمد و رزومه سازیهای بی اعتبار و بدون توجه به لیاقت و شایستگی های افرادی که نه بر اساس توانمندی ها ، بلکه محصول فساد سازمان یافته ی شبکه های لابی قدرتمند بوده و در سازمانها و تشکیلات های دولتی و غیر دولتی همچون موربانه هایی در حال تخریب و جویدن ریشه های اعتماد بین مردم و مسئولانند. احزاب می باید ضمن رعایت استقلال و حرمت به جایگاه اجتماعی خویش که برخواسته از متن مردم و اراده آنهاست، در خط مقدم حمایت از کشور ، نخبگان حقیقی و مستعدش در تمامی زمینه ها ، برای عبور از شرایط نه چندان رضایت بخش فعلی قرار گرفته و در صف اول مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی ، رانت خواری و معاملات پشت پرده باشند و با حمایت خود از دلسوزان واقعی ملت و نظام ، اراده ی حقیقی خویش را برای اصلاح و رسیدن به جامعه مطلوب به کار برده و خود را وام دار فرصت طلبان سیاسی و اقتصادی ننموده و از مسیر واقعی دفاع از ارزشهای انسانی و اسلامی، ذره ای عدول ننمایند و در این راستا با حمایت و نقد منصفانه و توام با آگاهی خویش ، نه از افراد و بلکه از عملکرد ایشان می توانند به یاری دولت و سایر قوا شتافته و با رعایت احترام متقابل ، دولت را برای تحقق اهداف و خدمت به مردم یاری نموده و در ضمن در برابر هرگونه سیاهی نمایی های سیاسی و بی ارزش جلوه نشان دادن دستاوردها با توجه به شرایط حاضر مقابله نمایند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code