نگاه ایران: عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید اعتماد را به مردم بازگردانیم، گفت: باید دولت، قوه قضاییه و مجلس تلاش کنند که هر کسی در هر لباسی که دست به خیانت زده و به حقوق مردم تعرض کرده است را شناسایی، معرفی و با آنها برخورد کنند.
به گزارش شبستان، مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کشور گفت: جامعه در حال حاضر به دنبال یک اعتماد است و این اعتماد باید از طریق مسئولان چه در دولت، چه در مجلس و چه در قوه قضاییه برای مردم ایجاد شود. وی اظهار داشت: در هشت سال جنگ تحمیلی ما به مرحله ای رسیدیم که مردم کالاهای خود از جمله بنزین و مواد غذایی را از طریق کوپن دریافت می کردند آن هم نه به اندازه کافی و چون در جامعه اعتماد وجود داشت از این رو مردم احساس می کردند دشمن حمله کرده است و برای مقابله با آن باید نظام را همراهی کرد تا به این طریق بر دشمن پیروز شویم. لاهوتی بیان کرد: ما دیدیم که در طول این هشت سال مردم جان و مال خود را دادند و از کشور خود دفاع کردند آن هم به دلیل اینکه اعتماد وجود داشت اما در حال حاضر یک دیوار بی اعتمادی شکل گرفته است که بخشی از آن به دلیل اتفاقاتی است که در جامعه افتاده و بخشی نیز به دلیل این است که عده ای از گذشته سعی کردند خود را اثبات کنند و برای اثبات خود دولت و نظام را تخریب کردند و همین موضوع باعث شکل گیری دیوار بی اعتمادی در جامعه شد و به نوعی با سیاه نمایی خواستند خوشان را به اثبات برسانند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این سیاه نمایی ها باعث شد بخشی از جامعه نسبت به ما بی اعتماد شوند الان باید سعی کنیم اعتمادی را که به آن خدشه وارد شده است بازسازی کنیم و در این زمینه دولت، قوه قضاییه و قوه مجریه باید تلاش کنند هر کسی را و در هر لباسی که دست به خیانت زده است و به حقوق مردم تعرض کرده است شناسایی، معرفی و مورد برخورد قرار دهند. وی ادامه داد: ممکن است برخی در لباس مسئول باشند و برخی در لباس غیرمسئول، فرقی نمی کند هر کسی که هست باید با آن برخورد شود. ما باید تلاش کنیم واقعیت های جامعه را بدون کم و کاست برای مردم بیان کنیم تا آنها در جریان همه امور قرار گیرند.