به گزارش دیارمیرزا، مسعود نصرتی بیان کرد: با توجه به ضرورت و نقش اجرای رینگ ۹۰ متری میدان گیل به احمد گوراب و تسهیل تردد شهروندان محترم، در محور حد فاصل میدان گاز به طرف لاکان، مسکن مهر و دسترسی مستقیم از مبدا ورودی شهر به شهرک مسکن مهر، شهرداری رشت مقدمات اجرای فاز اول طرح از میدان گیل تا مسکن مهر را فراهم کرده است.

شهردار رشت تصریح کرد: با توجه قرار گرفتن حدود ۲۵ هکتار از اراضی شرکت سپیدرود در مسیر اجرای طرح، حدود هشت هکتار از اراضی سپیدرود در مسیر فاز اول قرار خواهد گرفت.

وی افزود: از آنجاییکه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده تا اراضی شرکت سپیدرود رشت به بخش خصوصی واگذار گردد و در این راستا بهاء اراضی توسط هیات کارشناسان رسمی تعیین و به مزایده گذاشته خواهد شد.

مسعود نصرتی با قدردانی از حمایت های استاندار گیلان در تسریع بخشی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: شهرداری رشت به منظور تسریع در تملک و اجرای طرح پیش از واگذاری به بخش خصوصی با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل شرکت سپیدرود رشت ضمن جلب نظر استاندار محترم و با رضایت ایشان مکاتباتی را با سازمان خصوصی سازی داشته و با پیگیری های بعمل آمده از سوی شهرداری موضوع در هیئت عامل سازمان خصوصی کشور مطرح و در آینده بسیار نزدیک به تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید.

شهردار رشت کاهش بارترافیکی خیابان های جنوب غربی شهر را هدف اصلی اجرای طرح رینگ ۹۰ متری اعلام کرد و افزود: پس از تملک عرصه آن بخش از اراضی شرکت سپیدرود که در مسیر طرح رینگ ۹۰ متری قرار دارد نسبت به اجرای طرح و حل معضل ترافیک جنوب غربی شهر فرهنگی رشت اقدام عاجل بعمل خواهد آورد.