| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت موافقت کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷) با طرح دوفوریتی استفساریه جزء یک بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ سال ۱۳۹۷ کل کشور موافقت کردند. بر اساس این طرح افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از جمله هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند بر این اساس منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوقی مندرج در جزء یک بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طبقات پایین تر افزایش بیشتری برخوردار شوند میزان افزایش پایین ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code