چهارشنبه، 14 خرداد 1399 | 2020 Wednesday 03 ,June  
با اعتبار 1.2 میلیارد یورو
نگاه ایران:  بزرگترین و مهمترین پروژه راه آهن شمال در سال 97 برقی کردن خطوط راه آهن است که با همکاری با روس ها انجام می شود. مدیرکل راه آهن شمال گفت: پروژه برقی کردن خطوط راه آهن شمال کشور با مشارکت روس ها و با اعتباری معادل یک میلیارد و 200 میلیون یورو اجرایی می شود. یوسف گران پاشا، گفت: بزرگترین و مهمترین پروژه راه آهن شمال در سال 97 برقی کردن خطوط راه آهن است که با همکاری با روس ها انجام می شود. وی ارزش این پروژه را یک میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: تاکنون جلسات متعددی با طرف روس برگزار شده است و انتظار می رود عملیات برقی کردن خطوط راه آهن شمال در سال جاری آغاز شود. گران پاشا دو خطه کردن خط آهن ساری به قائم شهر را طرح دیگر راه آهن شمال دانست و گفت: این پروژه با سرمایه گذاری و مشارکت استانداری مازندران انجام می شود، به این صورت که زیرسازی خطوط توسط استانداری و روسازی توسط راه آهن شمال انجام می شود. به گفته گران پاشا مطالعه خطوط رشت به ساری و آمل به قائم شهر نیز در راه آهن شمال آغاز شده است و پس از انجام مطالعه، عملیات اجرایی آغاز می شود. مدیرکل راه آهن شمال درباره ساخت ایستگاه ساری گفت: در حال برگزاری مناقصه برای ساخت این ایستگاه هستیم تا پیمانکار مشخص و عملیات احداث آن آغاز شود. امسال شاهد شروع عملیات احداث ایستگاه ساری خواهیم بود. وی احداث زیرگذر برای تردد، محصور کردن حریم راه آهن، مقاوم سازی کل پل ها و جوشکاری بلاک شیرگاه به سمت پل سفید را از دیگر فعالیت های عمرانی راه آهن شمال در سال 97 عنوان کرد. گران پاشا به افزایش ظرفیت حمل بار در راه آهن شمال اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که سهم بیشتری از حمل بار ترانزیت را بر عهده بگیریم. همچنین حمل بار گندم به وسیله خطوط راه آهن در دستور کار قرار دارد که از خرداد یا تیر امسال آغاز می شود. مجموع طول خطوط اصلی و فرعی راه آهن کشور اکنون 12 هزار و 998 کیلومتر است که 10 هزار و 160 کیلومتر به خطوط اصلی اختصاص دارد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code