| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/مریم رجبی: صد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر رشت، عصر امروز(یک شنبه اول آذر) با یک ساعت تاخیر و در غیبت محمود باقری و مسعود کاظمی برگزار شد.(گزارش جلسه ) DSC_7748 DSC_7657 DSC_7751 DSC_7678 DSC_7737 DSC_7759   DSC_7664 DSC_7668 DSC_7750 DSC_7739 DSC_7688 رضا رسولی DSC_7734  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code