| شنبه، 12 آذر 1401
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
       کد خبر: 180140
نگاه ایران: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اجتماعی شدن مقوله سلامت و راه اندازی کانون سلامت محله در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر «شاهرخ یوسف زاده چابک» در شصت و هفتمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی در این نشست، اظهار کرد: مهم ترین اقدام عملی که دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای تحقق این شعار جهانی در دستور کار دارد، بحث اجتماعی سازی مقوله سلامت است و همه باید بکوشیم تا با اجتماعی شدن همه فعالیت های حوزه سلامت گامی موثر در ارائه روند خدمات سلامت برداشته شود. وی، تصریح کرد: توجه به نیاز بیماران به ویژه پس از ترخیص، یک اقدام لازم و ضروری می باشد که راه اندازی واحد ایستگاه مراقبت در منزل در بیمارستان ها می تواند در این خصوص بسیار کمک کننده و تسریع در روند درمان باشد و در این زمینه، حضور افراد با تجربه برای ارایه خدمات مراقبت در منزل و پایین بودن تعرفه ها نیز حایز اهمیت است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان این که همه حوزه ها دانشگاه باید نقش و رسالت خود را در راستای اجتماعی کردن مقوله سلامت ایفاء کنند، یادآور شد: اجتماعی شدن مقوله سلامت و راه اندازی کانون سلامت محله در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. وی با اشاره به چشم انداز دانشگاه، خاطرنشان کرد: مقوله بین المللی سازی فعالیت های دانشگاه در دستور کار قرار دارد و برای برندسازی این فعالیت ها در عرصه ملی و جهانی، نیازمند استقرار این مهم در دانشگاه هستیم و متولیان امر باید در این خصوص بیش از پیش تلاش کنند. توسعه فعالیت های دانشگاه برای ایجاد بستر مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات، شناسایی و معرفی پتانسیل های دانشگاه، توسعه شبکه ملی سلامت در استان و حرکت به سوی اجتماعی شدن مقوله سلامت از مهم ترین مباحث شصت و هفتمین جلسه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code