| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران :معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از غیر مجاز بودن محصول دوغ سنتی با نام تجاری «گیلار» خبر داد. معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد؛ بنا به گزارشات واصله به این معاونت، محصول دوغ سنتی با نام تجاری «گیلار» فاقد مجوزهای بهداشتی لازم است. این محصول متعلق به شرکت لبنیات سنتی نگین که با پروانه بهداشتی ساخت جعلی و با آدرس شرکت در گیلان اقدام به تولید و عرضه محصول فوق الذکر نموده است، فاقد مجوزهای بهداشتی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code