| سه شنبه، 25 خرداد 1400
نگاه ایران: «شنیده می شود، دختری ۱۷ ساله رضوانشهری دیشب خود را از طبقه دوم یک آپارتمان در مسکن مهر بگزاد محله این شهر خود را به پایین پرت کرد.» صریح خبر با این مقدمه نوشت؛که با حضور به موقع اورژانس به بیمارستان شهدای رضوانشهر منتقل شد و از مرگ نجات یافت.این دختر از ناحیه پا دچار شکستگی شده است. در 4 ماه گذشته 3 مورد اقدام به خودکشی در رضوانشهر گزارش شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code