| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:   رسیدگی به پرونده قتل زن میانسالی که پس از عقد موقت با پسر جوانی کشته شده بود، درپی مرگ پدرش به تعویق افتاد. به گزارش «ایران»، اردیبهشت سال گذشته گزارش ناپدید شدن زن میانسالی به پلیس ورامین گزارش شد.جسد این زن درحالی پیدا شد که ساکنان محل به دنبال دو ماه بی خبری از زن همسایه، با نوشتن نامه به دادگستری خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند. یکی از همسایه ها به مأموران گفت: دو ماه قبل زن همسایه از من برای کاری بیل و کلنگ گرفت. این آخرین بار بود که او را دیدم. بعد از آن نه خبری از این زن بود و نه پسر جوانی که مدتی با او زندگی می کرد. با این اظهارات تحقیقات برای شناسایی مرد جوان آغاز شد.تا اینکه سرانجام مأموران موفق به شناسایی محل زندگی او شده و بازداشتش کردند. متهم که «سعید» نام داشت، پس از دستگیری گفت:« من 24 ساله بودم که با این زن 48 ساله آشنا شدم. مدتی عقد موقت بودیم و با هم زندگی می کردیم. اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم تشکیل خانواده بدهم و صاحب فرزند شوم. به این ترتیب ناگهان او را ترک کردم و رفتم. بعد از مدتی به دیدنش آمده بودم که گفت فاضلاب خانه اش مشکل دارد.بعد هم ازهمسایه بیل و کلنگ گرفت و کنار در حیاط ایستاد تا من مشکل را بررسی کنم. همین طور که مشغول کندن زمین بودم بر سر زن گرفتن من جروبحث مان شد. او می دانست من بچه دارم اما همچنان دست بردار نبود. تا اینکه تهدید کرد موضوع را به همسرم می گوید. من که با شنیدن این حرف بشدت عصبانی شده بودم با چوب ضربه ای به پشتش زدم و با چاقو گلویش را بریدم. بعد هم در همان چاله ای که در باغچه کنده بودم او را دفن کردم. حالا هم بشدت پشیمانم.» با این اعتراف ها، مأموران با دستور قضایی وهمراه متهم راهی خانه مورد نظرشده وجسد را از داخل باغچه پیدا کردند. سپس جسد متلاشی شده برای تعیین علت وزمان مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت. با تکمیل تحقیقات، اولیای دم - خواهران و برادرمقتول- شناسایی شدند و پرونده پس از صدور کیفرخواست به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کیخا و مستشاری قاضی مقدم زهرا فرستاده شد تا موضوع تحت بررسی قرار بگیرد. اما با توجه به مرگ پدر مقتول و لزوم انجام انحصار وراثت، محاکمه متهم به تعویق افتاد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code