| شنبه، 08 بهمن 1401
نگاه ایران:/گروه اجتماعی: اخیرا پرده نوشته هایی در سطح شهر رشت خطاب به فرزاد جهانی مدیر حسابرسی شهرداری رشت مشاهده می شود. در این پرده ها، موفقیت «جهانی» در آزمون انجمن حسابرسان داخلی ایران تبریک گفته شده است. اما با مشاهده آنچه «موفقیت» مدیر حسابرسی شهرداری رشت خوانده شده چند سوال به اذهان اهالی رسانه متبادر می شود. کسانی که از مدت ها قبل منتظر ارائه گزارش هایی از سوی آقای جهانی و تیمش در ارتباط با حرف و حدیث های مختلف مالی شهرداری رشت هستند. چون یکی از وظایف مدیریت حسابرسی نظارت بر رسیدگی به کلیه هزینه ها با توجه به بودجه مصوب است. سوال این است نظارت ایشان بر اجرای بودجه در سال گذشته که انحرافات فاحش در مواد هزینه صورت گرفته چگونه اعمال شده است؟ آیا در عملیات حسابداری و سیستم های مالی شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری هیچگونه ابهام و ایرادی وجود ندارد که علیرغم قریب یکسال و نیم از قبول مسئولیت توسط ایشان هیچگونه گزارش اصلاحی در این خصوص تهیه و ارایه نشده است؟ شماری از منتقدان هم درخواست دارند که گزارش سازمان های تاکسیرانی، زیباسازی و فرهنگی-ورزشی شهرداری را که ایشان عهده دار مدیریت مالی آن ها بودند هم به مجموعه ای بیرونی سپرده شود تا روشن شود میزان تسلط ایشان بر امور محوله چه میزان بوده است. سوال دیگر مطروحه از ایشان آن است که  آیا آقای جهانی مطلع هستند که یکی از وظایفشان نیازسنجی های آموزشی کارکنان در حیطه کاری آنان است؟ ایشان در این خصوص چه کاری انجام داده اند؟ آیا در خصوص نیازهای آموزشی مدیران مالی سازمان های شهرداری که به سفارش ایشان و در زمان شهرداری محمدعلی ثابت قدم منصوب شدند و غالبا هم خانم هستند از جمله سازمان آرامستان ها، کاری انجام داده اند و مشاوره خصوصی برای آنان داشته اند باشند تا ماجراهای عجیب گذشته تکرار نشود؟ ایشان توضیح دهند نیروهای حوزه مدیریتیشان چه تعداد است و تاکنون چه برنامه حسابرسی را در شهرداری و سازمانهای شهرداری انجام دادند؟ یکی از سوالات دیگر این است که ایشان چه بررسی و گزارش تطبیقی را در خصوص بودجه سنواتی تهیه کردند و آیا در زمان بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری این گزارش بسیار ضروری و تاثیرگذار در تصمیم گیری شورا بوده است؟ آقای جهانی می تواند روشنگری کنند که با توجه به شبهات به وجود آمده در تعدادی از قرارداد ها و معاملات شهرداری که منجر به حضور بازرسان اداره کل بازرسی استان در شهرداری رشت شده کدام گزارش و بررسی عملکرد توسط این مدیریت انجام شده است؟ مدیر حسابرسی شهرداری رشت همچنین پاسخ دهند با توجه به نامه اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در ارتباط با منع بکارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی شهرداری، پرداخت مزایای مدیریتی، پاداش ها و حق الجلسات به این افراد چه حکمی دارد؟ آیا تخلف است یا خیر؟ خود ایشان که نیروی قراردادی هستند و پست مدیریت حسابرسی شهرداری را دارند و از تمام مزایای آن نیز برخوردارند، بعد از رویت نامه استانداری گیلان و اداره کل بازرسی استان قانونا چه تکلیفی داشتند؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code