| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران:سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هوا شناسی گیلان گفت: آسمان استان طی ۲ روز پیش رو، صاف تا نیمه ابری در برخی نقاط جلگه ای مه خواهد بود. به گزارش ایرنا، مازیار غلامی بیان کرد: نقشه های هوا شناسی نشان دهنده استقرار جوی به نسبت پایدار در منطقه تا پایان هفته است که بر این اساس از اواخر وقت امروز با نفوذ توده هوای کم فشار، شرایط برای شکل گیری جریانات جنوبی (بعضی نقاط بصورت وزش باد گرم / گاهی شدید) و روند افزایش دما پیش بینی می شود. وی ادامه داد: علاوه بر این، برای پاره ای نقاط جلگه ای پدیده مه پیش بینی خواهد شد. غلامی آسمان امروز گیلان را کمی ابری تا نیمه ابری، بعضی نقاط ابری، اواخر وقت ارتفاعات و دامنه ها وزش باد جنوبی عنوان و برای فردا (پنجشنبه) نیز آسمان استان را صاف تا نیمه ابری، پاره ای نقاط جلگه ای مه، بعضی نقاط وزش باد گرم (بویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، عصر و شب گاهی شدید پیش بینی کرد. وی افزود: بیشینه دمای گیلان طی شبانه روز گذشته با هشت درجه مربوط به منجیل و کمینه دما با چهار درجه زیرصفر مربوط به جیرنده ثبت شده است. سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هوا شناسی گیلان بیشینه و کمینه دمای رشت طی شبانه روز گذشته را نیز به ترتیب شش و سه درجه ذکر کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code