| شنبه، 28 فروردین 1400
مدیرکل هوا‌شناسی گیلان تشریح کرد؛
       کد خبر: 163897
نگاه ایران: مدیرکل هوا شناسی گیلان، با بیان اینکه بارش های زمستان امسال با کاهش همراه خواهد بود، گفت: کلیه خروجی  ها حکایت از بالا تر بودن دما نسبت به حالت معمول را دارد. مهندس بهمن کمانگر با بیان اینکه بارش های زمستان امسال با کاهش همراه خواهد بود، اظهار کرد: در خوشبینانه  ترین حالت نزدیک به حالت معمول (نرمال) پیش بینی می  شود. وی افزود: این در حالی است که از ابتدای سال زراعی جدید (اول مهر) تاکنون، بارش نسبت به سال قبل ۳۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۳ درصد کاهش داشته است. مدیرکل هوا شناسی استان گیلان، بیشترین میزان کاهش باران را مربوط به مناطق جنوبی استان دانست و تصریح کرد: این بارش  ها نسبت به سال قبل ۵۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۵ درصد کمتر از نرمال را نشان می  دهد. این مقام مسئول عنوان کرد: کلیه خروجی  ها حکایت از بالا تر بودن دما نسبت به حالت معمول را دارد و بالا تر بودن دما به نوعی می  تواند معرف فراوانی وقوع باد گرم و یا عدم نفوذ توده هواهای پرفشار (سرد) قوی به منطقه باشد. کمانگر خاطرنشان کرد: کم بارش  ترین سال آبی در استان گیلان طی ۳۱ سال اخیر سال آبی ۸۷-۸۶ با مجموع بارش سالانه ۶۷۲ میلیم تر و پس از آن سال های ۹۶-۹۵ با ۷۸۰ میلیم تر و ۹۲-۹۱ و ۹۳-۹۲ با ۷۹۵ میلیم تر است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code