| جمعه، 03 اردیبهشت 1400
نگاه ایران:معاون اول رییس جمهور گفت: با افتخار به آمریکایی ها اعلام می کنیم که اگر از برجام خارج شدند، این آن ها هستند که ضرر می کنند و ما آمادگی کامل برای هر احتمالی را داریم. اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با افتخار به آمریکایی ها اعلام می کنیم که اگر از برجام خارج شدند، این آن ها هستند که ضرر می کنند و ما آمادگی کامل برای هر احتمالی را داریم و اگر شما توافقات را به هم بزنید مطمئن باشید ایرانی ها عزا نمی گیرند و قادر هستند که مسائل خود را پیش ببرند و مشکلات را حل کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code