| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:پس از هشدار های مسئولین ایرانی در نهایت تلگرام کوتاه آمد و کانال های غیر اخلاقی را برای ایرانی ها مسدود کرد. چند هفته ای است تلگرام پس از راه اندازی قابلیت کانال ها نقل محافل شده است و بسیاری از این وسیله ارتباطی بهره می برند. اما با راه اندازی کانال های غیر اخلاقی مشکلاتی برای این پیام رسان به وجود آمده است و مسئولین ایرانی حتی احتمال فیل تر تلگرام را مطرح کرده اند. هفته گذشته تعداد اعضای جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای رای گیری فیلترینگ تلگرام به حد نصاب نرسید و بررسی این موضوع به جلسه بعدی این کارگروه موکول شد. از امروز تلگرام در نهایت به خواسته مسئولین ایرانی عملکرد و کانال های غیر اخلاقی را برای ایرانی ها غیر فعال کرده است. در این کانال ها پیام sorry، this channel is unavailable in your country due to local restrictions. برای کاربران ایرانی نمایش داده می شود. تلگرام کانال های غیر اخلاقی را مسدود کرد با این حساب خطر فیلترینگ از بیخ گوش تلگرام گذشت و خیال کاربران ایرانی تلگرام که این روز ها دغدغه کوچ به پیام رسان جدیدی را داشتند، راحت شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code