| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:  اخبار ساعت 14 روز جمعه از شبکه یک سیما، ارتباطی مستقیم با  دکتر نوبخت،معاون رئیس جمهور در ایلام در خصوص خسارت سیل این استان داشت که  این بخش خبری در حرکتی غیر منتظره  تصویر حسن فریدون، برادر و دستیار ویژه رییس جمهور که در کنار نوبخت قرار داشت را سانسور کرد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code