سه شنبه، 13 خرداد 1399 | 2020 Tuesday 02 ,June  
دستور جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به هیات دولت و استانداران؛
نگاه ایران:معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای از اعضای هیات دولت و استانداران خواست در راستای نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی، حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین کنند. در بخشنامه اسحاق جهانگیری به اعضای هیات دولت و استانداران سراسر کشور آمده است: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها و اهتمام در رفع مشکلات مذکور و در اجرای تکالیف دستگاه­های دولتی براساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی، اعضای هیات دولت و استانداران نسبت به تعیین حداقل یک روز در ماه برای ملاقات مردمی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده برای حل و فصل مشکلات مردم را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رییس جمهور ارایه کنند.    
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code