| چهارشنبه، 28 مهر 1400
در هفتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری کشور:
       کد خبر: 149124
نگاه ایران: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در هفتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری کشور، تندیس سازمان مشتری مدار پس از ارزیابی عملکرد و دستاوردهای سازمان منطقه آزاد انزلی  به این سازمان اعطا شد. بنابراین گزارش سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای رسیدن به نهادهای پویا که طرح ها و برنامه های آن بر اساس استانداردهای متعدد بین المللی مدیریتی مانند شناخت مشتری و شناسایی انتظارات مشتریان، تعریف رضایتمندی مشتری و فرآیند ایجاد رضایت در مشتری، و ارتقای سطح رضایتمندی و رسیدن به وفادار سازی مشتریان؛ طراحی و اجرای می شود، در این اجلاس حضور یافت و با پایش و بررسی صورت گرفته تندیس هفتمین اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری کشور را دریافت نمود. گفتنی است در محیط تجاری امروز ، منطقه آزاد انزلی متشکل از فعالین اقتصادی داخلی و بین المللی، ساکنین بومی و نهادهای دولتی است و مشتریان به عنوان عضو فعال و تأثیرگذار در کلیه فعالیت های تجاری-خدماتی به شمار می روند که پایش رضایتمندی مشتریان در ادامه مسیر خدمات رسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان با توجه به تغییرات بنیادین علوم نوین مدیریت در کسب وکار " رضایتمندی مشتری و بهره گیری از بازاریابی نوین"  و همچنین آشنایی و الگوبرداری از کشورهای صنعتی توسعه یافته به منظور بهره گیری از مدیران دانش بنیان، اساتید برجسته کشوری و بین المللی در حوزه(CRM( Customer Relationship Management این سازمان فعالیت های خود را حول CRM متمرکز نموده است. لازم به ذکر است شرکت در کارگاه های آموزشی و مذاکره با فعالین اقتصادی کشور که در این اجلاس حضور یافته بودند ازجمله فعالیت های جانبی معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری و دیگر نماینده سازمان منطقه آزاد انزلی در این اجلاس بود. اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری باهدف معرفی و قدردانی از پیشگامان این عرصه با حمایت مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری استخدامی کشوری و لشگری، مجلس شورای اسلامی و مجموعه QAL کشور انگلستان و با حضور مدیران و صاحبان صنایع از بخش های دولتی و خصوصی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیمای  جمهوری اسلامی ایران برگزار شد
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code