| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران/مهدیه عطایی:صدوچهاردهمین جلسه شورای شهر رشت عصر امروز یکشنبه با حضور 13 نفر از اعضای شورای شهر رشت در ساختمان حاج خلیل رفیع برگزار شد. (گزارش این جلسه) جلسه شورای شهر 26 مهر (18) جلسه شورای شهر 26 مهر (1) جلسه شورای شهر 26 مهر (2) جلسه شورای شهر 26 مهر (5) جلسه شورای شهر 26 مهر (4) جلسه شورای شهر 26 مهر (3) جلسه شورای شهر 26 مهر (17) جلسه شورای شهر 26 مهر (15) جلسه شورای شهر 26 مهر (14) جلسه شورای شهر 26 مهر (13)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code