دوشنبه، 10 آذر 1399 | 2020 Monday 30 ,November  
نگاه ایران/مهدیه عطایی:صدوچهاردهمین جلسه شورای شهر رشت عصر امروز یکشنبه با حضور 13 نفر از اعضای شورای شهر رشت در ساختمان حاج خلیل رفیع برگزار شد. (گزارش این جلسه) جلسه شورای شهر 26 مهر (18) جلسه شورای شهر 26 مهر (1) جلسه شورای شهر 26 مهر (2) جلسه شورای شهر 26 مهر (5) جلسه شورای شهر 26 مهر (4) جلسه شورای شهر 26 مهر (3) جلسه شورای شهر 26 مهر (17) جلسه شورای شهر 26 مهر (15) جلسه شورای شهر 26 مهر (14) جلسه شورای شهر 26 مهر (13)
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code