| دوشنبه، 14 آذر 1401
محمدعلی ثابت قدم این روزها اخباری به گوش می رسد دال بر حضور بنده در سایر شهرها، یزد، همدان، گرگان و... سیدمحمدعلی ثابت قدم هستم، فرزند رشت، تکرار می کنم فرزند رشت، متولد چهاربرادران رشت؛ دیروز خانه اجداد مادری ام را که با آنها خاطره داشتیم، خراب کردند، چرا که مادرم، از نوادگان شبان است، همان که خانه اش را دیروز خراب کردند. پس هیچ شهری نمی روم، چون به هیچ شهر دیگری تعلق ندارم؛ همانطور که کسی که به شهر ما تعلق ندارد، نمی تواند جای ما باشد. و نخواهم گذاشت میراث پدری که خانه مادری ماست را بیش از این خراب کنند. در سفر دو ماه پیش به شهر یزد (در دیدار با انجمن راهنمایان گردشگری) که علی الظاهر برای عده ای شیرین آمده است، هم به عزیزان شورای آن شهر و هم به عزیزان شورای سایر شهرها عرض کردم که داشته های بومی خود را حفظ کنید و به کار گیرید، باز هم مصرانه بر این امر پافشاری می کنم چون هیچ بازی پشت صحنه ای، جای هویت و تعلق خاطر به مکان را نمی گیرد. بگذاریم شورای پنجم رشت در یک فرایند منطقی تصمیم عاقلانه خود را بگیرد. از حمایت همه مردم عزیز رشت هم ممنونم. دوباره باز خواهم گشت درِ گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبیِ پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل ها را باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد تو را ای خانه ی بر آب تو را ای تشنه ی سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هرجا تو را هرجای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد درخت عشق خواهم کاشت سیاهی یا سپیدی نه تمام رنگ ها را دوست خواهم داشت زمین زادگاهم را که صدها تکه و پاره ست دوباره باز خواهم یافت اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از عمرم به خانه باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت به خانه باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code