| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران:مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس گفت: توسعه صنعت نفت به قراردادهای بین المللی گره خورده است و نفت از موضوعاتی است که بیش از داخل با دنیای خارج مرتبط است و وزرای خارجه، نفت و دفاع نباید حتی یک رای مخالف داشته باشند مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با ایلنا زنگنه را وزیر مسلطی عنوان کرد که نفت را خوب می شناسد و توانست طی 4 سال گذشته نفت را که هم به لحاظ تولید و هم بازاریابی دچار آسیب شده بود احیا کند، مشتری های از دست رفته را بازگرداند و تولید را سروسامان بخشد. وی با بیان اینکه زنگنه فردی سالم و صادق است، افزود: ما در میادین مشترک از قطر کمتر برداشت می کردیم الان به جایی رسیدیم که میزان برداشت ما از قطر بیشتر شده است و این دستاوردی قدرت آفرین در حوزه نفت و گاز کشور است. لاهوتی تصریح کرد: قراردادهای نفتی حساسیت خود را دارند اگر کسی شجاعت نداشته باشد کار سخت می شود اما ایشان مسلط است و کار را با شجاعت پیش می برد. وی تاکید کرد: انتخاب ایشان با رای بالای مجلس این پیام را منتقل می کند که با جسارت بیشتری مباحث توسعه ای نفت را دنبال کند. چرا که یکی از راهکارهای نجات اقتصاد کشور نفت است و ما باید در رابطه با توسعه این صنعت جدیت داشته باشیم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: توسعه صنعت نفت به قراردادهای بین المللی گره خورده است و نفت از موضوعاتی است که بیش از داخل با دنیای خارج مرتبط است و وزرای خارجه، نفت و دفاع نباید حتی یک رای مخالف داشته باشند چرا که پیام انسجام داخلی را به دنیا مخابره می کند و قدرت چانه زنی ما را در محافل بین المللی بالا می برد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code