| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران/مهیار صیاد ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، از نظر منابع آب، وضعیت نامطلوب تری نسبت به متوسط دنیا دارد. خشک سالی های متعـدد و طولانی و نوسانات زیاد آب وهوایی، کمبود آب، به ویژه منابع آب سطحی را تشدید می کند. بااین حال استان گیلان به سبب داشتن شرایط آب وهوای معتدل شمالى و باران های طولانى از نظر منابع آبى نسبت به سایر استان ها در شرایط خوبی قرار دارد اما باید بدانیم که کاهش سطح آب و خطر قریب الوقوع کم آبی حتی در این منطقه هم جدی است. زنگ خطر دراین ارتباط را می توان در نقاط مختلف گیلان مشاهده کرد. این روزها خبرهای مختلفی از کم آبی در مناطق روستایی و حتی کوهستانی گیلان به گوش می رسد و آب بعضی مناطق در گیلان پرباران و مرطوب هم جیره بندی شده در اختیار مردم قرار می گیرد. شاید در گذشته باور این موضوع که گیلان هم در زمره استان هایی قرار می گیرد که تنش کم آبی در آن وجود داشته باشد سخت بود اما اکنون مشاهده می کنیم که بی توجهی به حفظ و استفاده صحیح از منابع آبی خطر کم آبی را جدی تر از قبل قابل لمس کرده است. به طور مثال طی هفته های گذشته شهروندانی که برای استفاده از آب چشمه ی «شیرین» که در خیابان عاطفى رشت حوالی زرجوب قرار دارد در این مکان حضور پیداکرده اند، با یک پرده نوشته مواجه شده اند که خطاب به شهروندان نوشته: به دلیل گرمای بیش ازحد سطح آب چشمه شیرین پایین رفته و امکان بهره برداری از آب این چشمه وجود ندارد. چشمه ی آب شیرین باوجوداینکه در جوار رودخانه زرجوب واقع است به دلیل مبرا بودن از هرگونه آلودگى، منبعى مهم براى تامین آب شرب مردم شهر به شمار می رود. اما در روزهاى اخیر شاهد پایین آمدن سطح آب این چشمه و به دنبال آن عدم توانایی پمپ دو پمپاژ آب هستیم. باوجود تعادل بین میزان ورودى آب به چشمه و میزان خروجى و برداشت آب از چشمه با مشکل مواجه شده است که می توان آن را ناشى از تبخیر سطحی آب دو فصل تابستان و همچنین نفوذ آب در آبخوان ها دانست. نفوذ آب در آبخوان ها ناشی از پایین آمدن سطح آب زیرزمینی است. به دلیل استفاده ی زیاد کشاورزان از منابع آب زیر زیرزمینى در این فصل، سطح آب های زیرزمینی به شدت اُفت کرده، و آبخوان ها مقدار کمبود آب خود را با مکش آب های سطحى جبران می کنند. این امیدواری وجود دارد که با معتدل شدن  هوا و مدیریت در بهره برداری، رنگ و سوی سابق به چشمه  برگردد تا هرگز چشمه ی «شیرین» شهرمان را خلوت نبینیم. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code