| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: آرایشگر جوان که با اطلاع از رابطه پنهانی همسرش، مرد غریبه را با شلیک گلوله کشته و به قصاص محکوم شده بود، با جلب رضایت اولیای دم و پرداخت دیه از اعدام گریخت. به گزارش  ایران، این قتل هفدهم دی سال 91 در محله پونک تهران رخ داد و طی آن مرد جوانی به نام فرهاد- 32 ساله- ازپا درآمده است. با وقوع جنایت، بازپرس کشیک قتل و تیم جنایی در محل موردنظر حضور یافتند و تحقیقات تخصصی برای کشف معمای جنایت مرموز در دستور کار قرارگرفت اما چند روزبعد مرد جوانی به نام ناصر- 28 ساله- به اداره پلیس مراجعه کرد و ضمن اعتراف به قتل گفت: «چند روز پیش وقتی متوجه خیانت همسرم شدم، هنگام تعقیب اش با اسلحه ای که داشتم مرد غریبه را با شلیک گلوله کشتم اما بعد از فرار دچار عذاب وجدان شدم و تصمیم گرفتم خودم را به پلیس معرفی کنم.» بدین ترتیب عامل جنایت در دادگاه کیفری  به قصاص محکوم شد، اما در حالی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت توانست با جلب رضایت اولیای دم و پرداخت دیه از قصاص نجات یابد. ناصر صبح دیروز از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت و ازسوی قاضی محسن زالی -رئیس دادگاه- و با حضورابراهیم اسلامی-مستشاردادگاه- پای میز محاکمه ایستاد تا از جنبه عمومی محاکمه شود. اوضمن ابراز ندامت ازجنایتی که مرتکب شده بود، گفت: «در این پنج سال که زندانی بودم سعی کردم با آموزش آرایشگری به دیگر زندانیان اوقاتم را بگذرانم. من قبل از اینکه مرتکب این جرم شوم آرایشگر بودم و حالا پس از آزادی می خواهم کار کنم تا کمک های اطرافیانم را که دیه قتل را پرداخت کرده اند جبران کنم.» قضات نیز در پایان جلسه دادگاه وارد شور شدند و قرار است بزودی حکم شان را درباره مجازات متهم صادر کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code