| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایراندر عصر حاضر و زندگی ماشینی کنونی هنوز والدین زیادی هستند که فرصت هرچند کوتاه به کتاب خواندن برای فرزندان خود اختصاص می دهند اما بسیاری از آنان نمی دانند چگونه می توان قصه خوانی را به یک بازی سرگرم کننده و خلاق تبدیل کرد و کودک را در فرآیند روایت قصه مشارکت داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک - شهرداری منطقه یک با مشارکت کانون خانه بازی و خلاقیت شاخه زیتون با هدف ارتقا خلاقیت کودکان و مشارکت آنان در فرآیند روایت قصه اقدام به برگزاری برنامه قصه خوانی در سطح پارک های منطقه کرد که اولین برنامه روز پنج شنبه پانزدهم تیرماه در پارک گیلان برگزار شد. گفتنی است که این برنامه آموزشی طی روزهای هیجدهم تیر در پارک کودک واقع در فاز دو خیابان معلم، بیستم تیر در پارک گیلان واقع در خیابان 184 و بیست و دوم تیر مجددا در پارک کودک واقع در فاز 2 خیابان معلم با آموزش پیام های شهروندی برای کودکان ادامه خواهد شد. لذا حضور شهروندان فهیم به همراه کودک دلبند خود در برنامه قصه خوانی خلاق علاوه بر ایجاد لحظاتی پربار، می تواند دریچه ای به سوی آشنایی با ظرفیت های پنهان قصه خوانی بگشاید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code