دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان خبر داد:

نگاه ایران: مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان بیان کرد: سازمان های مردم نهاد به دلیل ارتباط و پیوستگی با لایه های مختلف جامعه، می توانند یک جریان اجتماعی تولید کنند و به همین سبب قابلیت و توان آنان در توسعه گردشگری مثمر است .

رضا علیزاده در گفت و گو با ایرنا افزود: موضوع یادشده با آموزش و بسترسازی های فرهنگی منجر به تولید سرمایه های اجتماعی می شود. وی ،انسجام و هم افزایی اجتماعی را مرهون تلاش سمن ها دانست و گفت:باید تلاش شود تا در نظام برنامه ریزی کلان استان از توان و قابلیت های سمن ها به نحو مطلوب استفاده شود. وی با اشاره به فعالیت 14 تشکل غیر دولتی در حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری وشش تشکل صنفی در گیلان نقش تشکل های مردم نهاد در توسعه گردشگری استان را موفق خواند. علیزاده بیان کرد: بهره گیری از دانش تجربی فعالان سازمانهای مردم نهاد و تلفیق آن با دانش آموختگان جوان و تحصیل کرده گامی در راستای احیای هنرهای بومی و محلی خواهد بود. علیزاده در ادامه با تاکید بر لزوم انسجام بخشی و اتحاد سمن های استان با یکدیگر گفت:جزیره ای عمل نمودن، باعث کمرنگ نشان دادن بازتاب فعالیت ها خواهد شد. 14 تشکل غیر دولتی در حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری وشش تشکل صنفی در گیلان فعال است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code