دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛
نگاه ایرانبا حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک؛ ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست بیمارستان پورسینا شد.
با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست قدیمی ترین بیمارستان گیلان-پورسینا، شد. گفتنی است قبل از این دکتر احمد رضا میربلوک ریاست بیمارستان پورسینا را بر عهده داشت.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code