به گزارش درنگ،تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در واقع دریافت تسهیلات از محل خرید اوراق است که یکی از روش های دریافت تسهیلات خرید مسکن است. اما این تسهیلات شامل چه کسانی می شود: تمام کسانیکه تاکنون هیچ تسهیلاتی تحت عنوان «تسهیلات مسکن» از نظام بانکی و موسسات مالی دریافت نکردند مشمول این تسهیلات می شوند. نرخ سود تسهیلات: ۱۷.۵ درصد مدت باز پرداخت: حداکثر ۱۲ سال روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای سقف تسهیلات تسهیلات زوجین: در شهر تهران معادل ۱۲۰ میلیون تومان (هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان به اضافه ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله) میزان مجموع اقساط (به روش ساده): ۲ میلیون و ۱۶۶ تومان تسهیلات انفرادی: در شهر تهران معادل ۸۰ میلیون تومان (۶۰ میلیون تومان به اضافه ۲۰ میلیون تومان جعاله) میزان هر قسط: ( به روش ساده): حدود یک میلیون و ۵۰۲ هزار تومان سقف تسهیلات در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰ میلیون ریال سقف تسهیلات در سایر مناطق شهری  ۴۰۰ میلیون ریال نحوه استفاده از تسهیلات: ارزش هر برگ اوراق ۵۰۰ هزار تومان است. به عبارتی شما به میزان تسهیلات مد نظر باید اوراق خریداری کنید. اگر تسهیلات انفرادی را برای تهران مدنظر قرار دهیم شما باید به میزان ۸۰ میلیون تومان اوراق خریداری کنید که با احتساب ارزش هر برگ ۵۰۰ هزار تومان باید معادل ۱۶۰ برگ اوراق تهیه کنید که این اوراق هم از محل کارگزاری های بورس و هم از شعب قابل خریداری است. خرید اوراق چقدر باید هزینه کنید؟ اما اینکه بابت خرید اوراق چقدر باید خریداری کنید بستگی به نرخ اوراق در هر روز دارد. به عنوان مثال در روز جاری نرخ هر برگ اوراق حدود ۷۷ هزار تومان است. با این حساب ۱۶۰ برگ اوراق برا شما ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه دارد. فرایند تشکیل پرونده تا زمان دریافت این تسهیلات حدود یکماه به طول می انجامد.