| جمعه، 26 شهریور 1400
نگاه ایران: ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در چهل و چهارمین دوره این آزمون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر است و کمترین ظرفیت پذیرش به رشته طب هوا فضا مربوط می شود. به گزارش مهر، داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند می توانند کارنامه علمی شماره دو و دفترچه انتخاب رشته محل را از مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند. آن دسته از داوطلبانی که نقص مدرک سهمیه ای دارند می بایست مدارک خود را در زمان اول تا ششم تیرماه ۹۶ ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر سهمیه مورد نظر برای داوطلب لحاظ نخواهد شد و سهمیه آزاد برای داوطلب منظور خواهد شد. ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری در سهمیه آزاد ۲ هزار و ۴۵۸ نفر و در سهمیه مناطق محروم ۱ هزار و ۱۹ نفر است. همچنین ظرفیت سهمیه بورسیه نیروهای مسلح ۵۷ نفر و سهمیه پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۱۳ نفر است. در مجموع ظرفیت پذیرش در دوره چهل و چهارم دستیاری پزشکی ۳ هزار و ۵۴۷ نفر است. بیشترین ظرفیت به رشته بیماری های داخلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۴ نفر اختصاص دارد. همچنین کمترین ظرفیت پذیرش به رشته طب هوا فضا با ۲ نفر پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و رشته طب سالمندی با ۴ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران اختصاص دارد. چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ۹۶ با حضور ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر برگزار شد و نتایج اولیه این آزمون در روز دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ به صورت کارنامه اعلام شد. در این دوره از آزمون که ثبت نام آن از اول بهمن ۹۵ شروع شد، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر ثبت نام و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر در آزمون شرکت کردند. از این تعداد ۶ هزار و ۵۸۲ نفر یعنی ۵۳.۶ درصد زن و ۵ هزار و ۶۵۸ نفر یعنی ۴۶.۴ درصد مرد بودند. حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰ بوده است و ۸ هزار و ۴۱ نفر معادل ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون موفق به کسب این حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code