| جمعه، 03 اردیبهشت 1400
نگاه ایرانبه گزارش روابط عمومی منطقه یک، معاونت خدمات شهری منطقه با اشاره به بارش برف سنگین در زمستان سال گذشته و تخریب درختچه ها و درختان یادآور شد: اقداماتی در زمینه خرید نهال و واکاری آنها در سطوح فضای سبز منطقه انجام شده است که در همین راستا جایگزین نمودن نهال عنبرالسائل با درختچه لیگستروم در بلوار شهید انصاری است که با همت واحد فضای سبز منطقه بنا دارد از این نهال در سرتاسر بلوار در سال جاری استفاده نماید. مهندس شیخ کاظمی با اشاره به ایجاد شبکه روشنایی در رفیوژ میانی بلوار گیلان، شروع کاشت درختچه های پیراکانتا و زرشک فرانسوی به شکل پرچین را از دیگر اقدامات خدمات شهری منطقه یک شهرداری رشت در راستای زیباسازی و افزایش سرانه فضای سبز شهروندی برشمرد. وی در پایان از اصلاح هندسی لچکی پل بوسار و شروع کاشت فضای سبز در هفته آتی خبر داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code