| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایرانبه گفته شاهدان عینی، جسد متعلق به مردی ۳۵ساله ساکن یکی از روستاهای اطراف آستانه اشرفیه می باشد که حدود پنج ساعت قبل خودروی وی مقابل درب بقعه(سید ابوجعفر بندرکیاشهر) مشاهده شد که پس از گذشت ۵ ساعت جستجو جسد بی جان وی در سرویس بهداشتی بقعه دیده شد. شرح حادثه: گویا این مرد جوان خودرو ی خود را عصر امروز مقابل درب بقعه پارک کرده بود و چندین ساعت ناپدید بود، تا یکی از ساکنان منطقه دقایقی قبل پس از قطعی برق بقعه و بررسی سرویس بهداشتی(به طور اتفاقی) و قفل بودن درب سرویس بهداشتی، جسد بی جان وی را مشاهده میکند. دلیل مرگ این فرد تاکنون مشخص نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code