| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: یازده تشکل اجتماعی گیلان با صدور بیانیه ای خطاب به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در ایران به تشریح انتظارات و مطالبات خود پرداختند. در این بیانیه که به امضای موسسه سبزکاران بالان، موسسه خیریه ایزددوستان شمال، مرکز کمک های بشردوستانه پویندگان صلح گیل، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست، جمعیت همیاران استان سبز، انجمن بانوان امدادگر، انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان، موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر، انجمن بوم بانان گیلان، فرشته صدیق فعال حقوق کودک و موسسه آوای امید رسیده آمده است: تشکل های اجتماعی به عنوان بستر فعالیت های مردمی از اهمیت و ارزش خاص برخوردار است. برای بهبود فضای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی کشور نیاز است که مشارکت مردمی و حضور فعالانه تشکل های اجتماعی به رسمیت شناخته شده و فضای بازی برای فعالیت آن ها ایجاد شود. در ادامه این بیانیه می خوانیم: با توجه به متن صریح اصل 26 و نیز بند 8 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه مندی دولت برای بکار بستن همه امکانات خود برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نیز بند 7 وظایف شورای شهر مبنی بر جلب همکاری انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی خدمات شهری، موارد زیر به عنوان انتظارات و مطالبات تشکل های اجتماعی گیلان از رئیس جمهور و دولت دوازدهم اعلام می شود: 1) اصلاح آیین نامه تشکل های اجتماعی با کمک تشکل ها و تبدیل آن به قانون مصوب توسط مجلس شورای اسلامی و موظف نمودن دولت به اجرای کامل آن. 2) تشکل های اجتماعی به عنوان نیروهای متخصص در کنار شرکت های خصوصی و تعاونی ها به رسمیت شناخته شده و در تفاهم همکاری با ارگان های دولتی به عنوان اولویت قرار گیرند. 3)موظف نمودن دستگاه های دولتی برای انتقال خدمات برون سپاری به تشکل های محلی، شهرستانی، استانی و ملی در کشور 4) برای آموزش مهارت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی (مهارت های زندگی) در تمامی ادارات دولتی، اولویتی برای تشکل های اجتماعی سلامت روان در نظر گرفته شود. 5) برای آموزش های بهداشت فردی در محلات آسیب پذیر، روستاها و حاشیه نشین ها با نظر تخصصی تشکل های اجتماعی فرصت فعالیت ایجاد شود. 6) برای آموزش های محیط زیستی در تمامی ادارات دولتی اولویتی برای تشکل های اجتماعی محیط زیستی در نظر گرفته شود. 7)  آموزش های حقوق شهروندی در تمامی ادارات دولتی با اولویت اجرا توسط تشکل های اجتماعی اجباری شود. 8) موظف نمودن آموزش وپرورش برای همکاری با تشکل های اجتماعی رسمی برای حضور در مدارس و آموزش غیررسمی به دانش آموزان. 9) اعلام شفاف استراتژی های همکاری نهادهای دولتی با تشکل های اجتماعی با تاکید بر تخصص های هر گروه. 10) موظف نمودن دولت به استفاده از مشارکت تشکل های اجتماعی حرفه ای و تخصصی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری های محلی، منطقه ای و کلان؛ از راه عضویت موثر آن ها در شوراها، ستادها و کمیسیون های مربوطه. 11) موظف نمودن دولت برای حضور تشکل ها به عنوان ناظر در شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی. 12) تغییر قانون مالیاتی کشور از عنوان خیریه ها به تشکل های اجتماعی عام المنفعه و حمایت مالیاتی در خصوص حذف مالیات های تکلیفی، ارزش افزوده و سایر؛ نسبت به عملکرد عام المنفعه و نفع اجتماعی تشکل ها. 13)ایجاد شرایط امن برای فعالیت تشکل ها و حذف دخالت عوامل سیاسی-امنیتی غیر مرتبط با موضوع تشکل های اجتماعی. 14) فراهم نمودن فضایی برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر ماده 66 آیین نامه دادرسی کیفری مصوب سال 1392.