| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایرانبه گزارش ایلنا نرخ هرکیلوگرم شقه گوسفندی در روز اول ماه رمضان ۳۹ هزار تومان، گوشت گوساله ران ۳۹۵۰۰ و هر کیلوگرم مرغ در مراکز خرده فروشی ۷۷۰۰ تومان است.
انواع گوشت گوسفند قیمت(تومان)
شقه 39000
ران پاک کرده 49000
کف دست پاک کرده 48000
ران و راسته 44000
ماهیچه گوسفندی 59000
سردست با ماهیچه و گردن 39000
سردست بدون ماهیچه 38500
گردن گوسفندی 38500
قلوه گاه گوسفندی 25500
گوسفندی ممتاز 39000
جگر گوسفندی 55000
 
مرغ قیمت(تومان)
مرغ خرده فروشی ها 7700
مرغ زنده 4900
مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه 6850
تحویل درب واحدهای صنفی 7000
  ران مرغ با کمر 6700
ران مرغ بی کمر 7700
فیله مرغ 16000
 
گوشت گوساله قیمت(تومان)
ران 39500
سردست 38000
 ماهیچه ویژه 39500
 
گوشت شتر 39500
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code