| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران : این روزها عکسی بطور گسترده در فضای مجازی پخش گردید که پیرمردی را نشان می داد که کلاه از سر برداشته و در دست دیگر عکس روحانی به دست دارد و چشمانش پر از حرف است. به گزارش برنا انتشار این عکس با واکنشهای مختلفی در فضای مجازی همراه بود.بیشترین جمله همراه این عکس بدین مضمون بود: آقای روحانی به چشمان این مرد نگاه کن بخاطر این مرد به تو رای می دهیم و امیدمان را ناامید مکن... اکنون میرزا آقا بسیار مشهور شده است و امروز استاندار اردبیل نیز با وی دیدار نمود و مقرر گردید در اولین فرصت دیداری با روحانی داشته باشد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code