| جمعه، 23 مهر 1400

نگاه ایران: بهزاد نبوی وزیر صنایع دولت موسوی در شهرستان انزلی رای خود را به صندوق انداخت.

بهزاد نبوی فعال سیاسی کهنه کار اصلاح طلب با حضور در پای صندوق رای در شهرستان انزلی به همراه جمعی از جوانان اصلاح طلب رای خود را به صندوق انداخت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code