| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران : یونس رنجکش گفت: شش نفر در شهر آستارا، ۲ نفر در شهر لوندویل، هفت نفر در بخش مرکزی و ۲ نفر در بخش لوندویل این شهرستان، انصراف خود را به صورت کتبی به فرمانداری آستارا اعلام کردند.
فرماندار آستارا گفت: با انصراف ۱۷ نامزد از پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شمار نامزدهای شوراها در این شهرستان به ۳۷۴ نفر رسید. یونس رنجکش افزود: شش نفر در شهر آستارا، ۲ نفر در شهر لوندویل، هفت نفر در بخش مرکزی و ۲ نفر در بخش لوندویل این شهرستان، انصراف خود را به صورت کتبی به فرمانداری آستارا اعلام کردند. وی اظهار کرد: در شهرستان مرزی بندر آستارا ۳۹۱ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده بودند. رنجکش بیان کرد: اکنون ۳۷۴ نفر در شهر و روستا در رقابت با یکدیگر هستند و از این تعداد ۵۲ نفر در شهر آستارا ۱۹ نفر در شهر لوندویل، ۲۱۱ نفر در بخش مرکزی و ۹۲ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی بخش لوندویل حضور دارند. رنجکش ادامه داد: برای اخذ آرای مردم شهرستان آستارا ۹۴ شعبه اخذ رای پیش بینی شده و ۳۴ شعبه آن در شهر آستارا، ۱۰ شعبه در شهر لوندویل، ۳۵ شعبه در بخش مرکزی و ۱۵ شعبه در بخش لوندویل در روز ۲۹ اردیبهشت فعالیت خواهند داشت. او گفت: از مجموع شعب اعلام شده، هفت شعبه شامل یک شعبه در شهر آستارا، چهار شعبه در بخش مرکزی و ۲ شعبه در بخش لوندویل این شهرستان، سیار خواهند بود. دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی همزمان در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code