| دوشنبه، 06 بهمن 1399
نگاه ایران : ستاد گلسار احمد(فرزین) ملک فرنود با حضور جمع کثیری از هواداران وی و اجرای برنامه های فرهنگی افتتاح شد.
به نقل از گیل خبر، ملک فرنود در افتتاح این ستاد با حضور در جایگاه بیان کرد: ما وعده ای به کسی ندادیم و نخواهیم داد. چندی پیش یکی از NGO ها به من مراجعه کرد که در ازای انجام لیست بلندی از درخواست ها ما به شما رای خواهیم داد و برخی از کاندید ها نیز این درخواست ها را قبول کرده اند اما ما همچنان بر روی حرف خود ایستاده ایم و به کسی وعده نخواهیم داد. اما در حضور مردم این شهر متععد میشوم اگر اقبال عمومی بر این قرار باشد که بتوانم وارد پارلمان شهری بشوم ، قطعا بصورت ادواری و منظم گزارش کار آنچه که در شورا میگذرد را به سمع و نظر شما خواهم رساند . احمد ملک فرنود با بیان اینکه من خود را متعهد میدانم تا در برابر هرگونه فساد مالی سکوت نکنم و مقابل آن نیز خواهم ایستاد افزود: ما در این شهر رنج ها زیادی از سیاسی بازی ها برده ایم و متاسفانه اقتصاد ،بازار ، فرهنگ و ورزش ما را سیاسی کرده اند و از همه این سیاسی کاری ها ما لطمه خورده ایم و اکنون نیز قصد دارند تا شورا را نیز سیاسی کنند و با قاطعیت میگویم که من وامدار سیاسی هیچ جناحی نیستم و وابستگی ندارم و تنها تعهد من مردم فهیم این شهر میباشد و خود را در مقابل آنها پاسخگو میدانم. وی ادامه داد: ما در برهه ای حساس از تاریخمان را میگذرانیم و من از مردم میخواهم برای تداوم ریاست جمهوری دکتر روحانی و خوش سیما شدن شهرمان به افرادی رای دهیم که می دانیم می توانند برای شهرمان مفید واقع شوند و خدمتگذار باشند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code