| چهارشنبه، 08 بهمن 1399
نگاه ایران:مهراب قاسم خانی از کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند انتقاد کرد و مزیت های رای دادن را برشمرد. مهراب قاسم خانی با انتشار متنی در اینستاگرام دلایل خود را برای رای دادن به حسن روحانی بیان کرد. او درهمین راستا نوشت:«من به آقاى روحانى راى می دم چون مدتهاست یاد گرفتم همه چى رو سیاه و سفید مطلق نبینم. دیگه همه چى براى من فقط خوب خوب و بد بد نیست. چون به بهتر و بدتر هم معتقد هستم. من به آقاى روحانى راى می دم چون با وجود ایشون امید دارم به آرامش، رفاه و آزادى بیشتر. من به آقاى روحانى راى میدم چون شاید عملکرد دولتشون کاملاً منطبق بر نگاه من نسبت به زندگى بهتر نباشه، ولى قطعاً بسیار نزدیک تره... براى کسانى که می خوان به آقایان رئیسى یا قالیباف راى بدن هم احترام قائل هستم چون درک می کنم که تعریفشون از زندگى بهتر با من فرق داره و آرامش و رفاه و آزادى رو در شکلى متفاوت از من میبینن و قابل درکه که مسیرى که این دولت طى می کنه مشخصاً مسیرى نیست که مطابق با سلیقه اونها باشه... ولى هر کارى میکنم نمیتونم کسانى رو که به نیت اعتراض راى نمی دن درک کنم. راى ندادن به معنى هیچ کارى نکردنه. به معنى خنثى بودن و بى تاثیر بودنه. این که راى ندید قابل احترامه ولى این که با راى ندادن احساس معترض بودن و چگوارا بودن بهتون دست می ده رو متوجه نمی شم. اصولاً در هیچ کجاى تاریخ هیچ ملتى با نشستن توى خونه و هیچ کارى نکردن نه باعث هیچ تغییرى نشدن، نه حکومتى رو تغییر دادن و نه چیزى رو بهتر کردن. یعنى اگه تمایل شما به آزادى و رفاه بیشتر از امثال منه، قطعاً با قهر کردن و گوشه خونه نشستن بهش نمیرسید. حتى کسى اعتراضتون رو هم نمی شنوه. خلاصه که شما مبارز نیستید چون مبارز بودن فاکتور هاى خیلى متفاوتى داره. شما فقط هیچ کارى نمی کنید.»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code