| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران: «باید از تحولات دهه هشتاد درس گرفت؛ پدیده ی احمدی نژاد مولود شورای شهری ضعیف بود که با ناامیدی و قهر مردم از صندوق ها شکل گرفت.» عبدالرضا ابراهیمی دبیر شورای منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران با اعلام این موضوع به تحولات و تغییرات ملموس کشور در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: مردم ثمره انتخابات خرداد ۹۲ و اسفند ۹۴ را در روند تائید صلاحیت های داوطلبان انتخابات شورای پنجم و امکان حضور افراد و چهره هایی از سلایق گوناگون موجود در کشور درصحنه انتخابات می بینند. امیدواری به رفع مشکلات احتمالی توسط هیات مرکزی نظارت ابراهیمی افزود: اگرچه خبرهایی درباره بروز مشکلات در روند بررسی صلاحیت ها در بعضی از مناطق کشور منتشرشده است اما همچنان به رفع نقایص و کاستی های احتمالی توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها امیدواریم. دبیر شورای منطقه گیلان حزب اتحاد ملت ایران تأکید کرد: در هیچ شرایطی نباید با صندوق رأی قهر کرد و چنانچه خواهان تداوم امنیت، آرامش، پیشرفت و رونق اقتصادی در سطح کشور هستیم باید با تمام توان و بضاعت خود در انتخابات حضور پیدا کنیم. تبلیغات برای قهر با صندوق رای بی فایده است ابراهیمی خاطرنشان کرد: اعتماد به جریان های سیاسی اصیل و برنامه محور از ویژگی های جوامع توسعه یافته است و خوشبختانه شاهد آن هستیم که مردم ما هم با خردورزی و تجربه اندوزی، در این مسیر گام برمی دارند و تبلیغات و هجمه های سنگین جریان های تمامیت خواه برای ناامید کردن مردم از حضور در پای صندوق های رأی و تداوم راهی که امیدوارانه آغاز کرده اند، کمترین تأثیری بر عزم آن ها نخواهد گذاشت. دبیر حزب اتحاد ملت ایران منطقه گیلان ادامه داد: در انتخابات شورای دوم  ناامیدی و قهر اکثریت مردم با صندوق های رأی موجب شد تا اقلیت اصولگرایان، اکثریت شوراهای کشور را به دست بگیرند و از دل آن انتخابات، پدیده ی احمدی نژاد بیرون بیاید و ابتدا به شهرداری تهران و سپس به ریاست جمهوری رسید و آن صدمات و خسارت های جبران ناپذیر بر کشور و مردم وارد شد. کارنامه موفق دولت روحانی در ایجاد ثبات ابراهیمی به ثبات روانی و اقتصادی حاکم بر بازار کشور در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: بی انصافی است اگر خدمات دولت در آواربرداری آن هشت سال، مهار تورم افسارگسیخته و آرامش و رونق بخشی به فضای کسب وکار را نادیده بگیریم و بگوییم دولت کارنامه اقتصادی موفقی نداشته است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code