| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران : شهردار رشت در مراسم روز جهانی صلح در سازمان ملی یونسکو در تهران حضور یافت. شهردار رشت در نشست روز جهانی صلح که با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران ، انجمن ایرانی روابط بین الملل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران برگزار شد حضور یافت . این همایش در سالن همایش های دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی در ایران ، نمایندگان نهاد های دولتی و غیر دولتی و انجمن های مرتبط با موضوع برگزار شد. aaaa

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code