| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران:  کیفیت تماس صوتی و در نتیجه حجم مصرفی در هر دقیقه به ارتباط اینترنت شما بستگی دارد. در آزمونی که با اینترنت ۲ مگابیت انجام شد ۱ دقیقه تماس صوتی، حدودا ۳۶۰ کیلوبایت مصرف کرد (۲۰۰ کیلوبایت صدای ارسالی و ۱۶۰ کیلوبایت صدای دریافتی) که اندک و به صرفه است.
اگر احساس می کنید مصرف دیتای تماس ها زیاد است، می توانید با مراجعه به تنظیمات تلگرام و بخش Data and Storage Settings، گزینه ی Use Less Data را فعال کنید تا با کاهش نامحسوس کیفیت «صدای شما» در تماس، حجم مصرفی نیز کاهش یابد. با روشن کردن این ویژگی، بخش دیتای ارسالی، یعنی صدای ما، از ۲۰۰ کیلوبایت به ۱۶۰ کیلوبایت کاهش یافت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code