نگاه ایران /گروه سیاسی: با پیشنهاد و تصویب شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان حوزه گیلان محی الدین رجبی به عنوان رییس شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان حوزه گیلان منصوب شد. پیش از این بهنیا ثابت رفتار به عنوان رییس شاخه جوانان حزب ندا گیلان فعالیت می کرد که از این سمت استعفا داد. همچنین با تصمیم شورای مرکزی حزب، علی بزرگ بشر هم به عنوان رییس ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در استان گیلان تعیین شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code