| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران:دو مرد جوان که در جریان ربودن دختری و تعرض به وی در دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام و 15 سال حبس محکوم شده بودند پس از جلب رضایت قربانی جنایت سیاه، از اعدام گریختند. براساس اوراق پرونده، اردیبهشت پارسال دختر جوانی به یکی از کلانتری های پایتخت رفت و به مأموران گفت: «ساعتی قبل در حالی که برای رسیدن به خانه عجله داشتم سوار یک خودروی سواری شدم. در بین راه دو مرد جوان که جلو نشسته بودند با تهدید چاقو مرا به حوالی دماوند کشانده و بدون توجه به التماس هایم به من تعرض کردند. چند ساعت بعد هم در خیابان جشنواره (تهران پارس) رهایم کردند.»
پس از طرح شکایت دختر جوان و با توجه به سرنخ هایی که در اختیار پلیس قرار داده بود، خودروی شیطان صفتان تحت ردیابی قرار گرفت تا اینکه چند روز بعد، با شناسایی خودرو مورد نظر یکی از آنان دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او در نخستین مراحل بازجویی ادعای دختر جوان را انکار کرد. اما پس از معاینات پزشکی قانونی ادعای قربانی ماجرا تأیید شد.بدین ترتیب مرد بازداشت شده ناگزیر اتهامش را تأیید کرد و همدستش را نیز معرفی کرد. هر دو متهم پس از محاکمه در دادگاه از سوی قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شدند. اما یکی از متهمان توانست با جلب رضایت شاکی از مرگ بگریزد و همدست وی نیز پس از چند ماه با طرح اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور در حالی که یک قدم با مرگ فاصله داشت توانست با جلب رضایت دختر جوان از اعدام رهایی یابد. این دو متهم هفته گذشته از زندان به دادگاه اعزام شدند تا از جنبه عمومی جرم محاکمه شوند. قضات با توجه به اظهار ندامت و پشیمانی هر دو متهم وارد شور شدند و بزودی حکم خود را صادر خواهند کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code