| جمعه، 12 آذر 1400
رضا رسولی خبر داد؛
نگاه ایران:عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: فراخوان و جذب سرمایه گذار برای دو مسیر جایگزین کمربندی شهر رشت پس از تصویب ...
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رشت خبر داد:
نگاه ایران: مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رشت گفت: پیش بینی می شود پروژه کلنگ زنی و احداث کمربندی 14 کیلومتری شمال شهر ...
گزارش تصویری:
نگاه ایران/مهرداد احمدی: صبح امروز نشست خبرنگاران کاروان خبری فجر انقلاب گیلان با محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت برگزار شد.(گزارش این نشست) سپس این کاروان ...