| شنبه، 24 مهر 1400
اختتامیه اولین جایزه ادبی مجله دیلمان، «جایزه داستان گیلان» برگزار شد:
نگاه ایران / سارا قنبرنیا: مراسم اختتامیه اولین جایزه ادبی مجله دیلمان با عنوان «جایزه داستان گیلان» عصر پنجشنبه ۲۶ اسفند با حضور تعدادی ...
اختتامیه «جایزه داستان گیلان» برگزار می‌شود؛
نگاه ایران /گروه فرهنگی: اختتامیه اولین دوره جایزه ادبی مجله فرهنگی و هنری دیلمان با عنوان «جایزه داستان گیلان» آخرین پنجشنبه سال در رشت ...
با یادی از «علی عمو» نخستین نویسنده گیلانی داستان‌های کوتاه فارسی
نگاه ایران/ گروه فرهنگی: انتخاب بهترین داستان کوتاه گیلکی و فارسی با عنوان «جایزه داستان گیلان» با محوریت موضوعی گیلان اسفند ۹۴ ...